A.100.Yıl Massit Matbaacılar Sitesi 2.Cd. No:193 Bağcılar İstanbul

Ofset Baskı Mürekkepleri

Ana Sayfa / Blog / Ofset Baskı Mürekkepleri

Ofset Baskı Mürekkepleri

Ofset Baskı Mürekkepleri

Ofset Baskı Mürekkepleri Ofset baskı mürekkepleri tabaka ofset mürekkepleri ve veb ofset mürekkepleri olarak ikiye ayrılırlar.

Ofset baskı mürekkepleri yağ bazlı mürekkeplerdir. Genel olarak matbaa mürekkebinin içinde yağlar, reçineler, pigmentler, vernikler ve katkı maddeleri bulunmaktadır. Mürekkep istenilen özelliklere göre bitkisel yağ bazlı ve mineral yağ bazlı olarak değişmektedir. Bazı durumlarda iki yağın kullanıldığı formülizasyonlar da bulunmaktadır. Basılacak işin niteliği, ambalaj veya ticari baskı oluşu sebebiyle mürekkepten istenilen özellik değişmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı da çok çeşitli tabaka ofset baskı mürekkepleri bulunmaktadır.

Ofset baskı diğer tüm baskı proseslerine nazaran en ince mürekkep filmi ile baskı yapar, bu kullanılan planografik ofset kalıbı sebebiyledir, çünkü ofset baskı kalıbının mürekkep taşıma kapasitesi düşüktür. Ayrıca kalıptan sonra blankete taşınan mürekkebin basınçtan dolayı kağıt üzerinde gereğinden fazla yayılması ile nokta şişmesine sebep olabilir. Bu sebeplerden dolayı ofset baskıda ince film kalınlığı kullanılması sebebiyle pigmentasyon oranı yüksekir. Bu yüzden üretim sürecinde homojen karıştırılması önemlidir.

Yapı olarak, bir ofset mürekkebi renk veren maddenin bağlayıcı içinde birleşik halidir, renk veren madde dediğimiz pigment mürekkebe rengini vermesinin yanında basılan mürekkep filminin transparan veya örtücü oluşunu da tayin eder, bağlayıcı ise hem renk veren maddeyi taşır hem de mürekkebin merdanelerde yayılmasını ve kalıba muntazam bir şekilde transferini sağlar, fakat bağlayıcının görevi burada bitmemektedir. Kağıda transfer olan mürekkep tabakası içindeki renk veren maddenin kağıt yüzeyine tutulabilmesi için, sıvı durumda olan bağlayıcının katı duruma geçmesi gerekmektedir, koruma dediğimiz bu olay mürekkep tabakasının kauçuktan kağıda transfer olmasıyla başlamaktadır. O anda bağlayıcının bir kısmı kağıt tarafından emilir ki bu olaya “yerleşme” denir ve daha sonra kağıt üzerindeki mürekkep filmi havanın oksijenini alarak, yapısındaki bileşenleri ile birlikte nemden kurumaya başlar.

Ofset mürekkepleri baskı aşamasında kullanılan suya karşı dayanıklı olmalıdır, bu mürekkepler, çoğunlukla buharlaştırma, oksidasyon veya çökelme yöntemleriyle kurutulur.

Ofset baskı makineleri birçok ezici vargel ve ezici merdanelerden oluşur. Mürekkep haznesine konulan mürekkep bu merdaneler arasındaki uzun yolda ezilerek kalıba, oradan kauçuğa ve oradan da baskı kazanı ile kauçuk kazanı arasından geçen kağıda aktarılır. Bu nedenle bu uzun yol boyunca mürekkep içerisine inceltici, çözücü ve uçucu bağlayıcılar katılmaz. Aksi halde mürekkep daha baskı materyaline ulaşmadan kurur. Bu nedenle ofset ve tipo baskı mürekkeplerinde yağ bazlı mürekkepler kullanılır.

Ofset baskı mürekkepleri genel olarak üç çeşittir:

a) Heat- set mürekkepler : Heat-set baskı mürekkepleri, ticari rotasyon baskı makinelerinde kullanılan bir mürekkep türüdür. Normal ofset baskı mürekkepleri fiziksel ve kimyasal kurarken, heat-set mürekkepleri sadece fiziksel olarak buharlaştıktan sonra kurumaktadır.

b) Cold-set mürekkepler : Cold-set mürekkepler pürüzlü yüzeyli gazete kağıtlarının baskılarında kullanılırlar. Veb ofset baskı sisteminde cold-set mürekkepler nüfuz ederek kururlar. Mürekkebin içindeki yağlar emici özellikteki kağıt tarafından emilir ve kuruma gerçekleşir.

c) Sheet- fed mürekkepler : Sheet-Fed Ofset Mürekkepleri, basım sektöründe kitap ve dergilerin, reklam ve grafik sektöründe afiş ve ilanların, ambalaj sektöründe her türlü karton ambalajlar ile kâğıt ve folyo etiketlerin basılmasında kullanılır.